POLDERMODEL

                    SHOW IT 2


                   KERAMISCHE VORMGEVING EN PERSONAL COACHING

  

             POLDERMODEL

POLDERMODEL (fragment)Keramiek:


Vijf bolvormen vertellen elk een eigen verhaal maar geven in totaal een ontwikkeling weer.

De bolvorm, het kruis. de spiraal en het platte vlak (vier contrasterende elementen) houden in dit proces elkaar in evenwicht en versterken elkaars werking.

De vlakke bovenkant wordt in beweging gebracht door de spiraalvorm die de vorm niet meer in zichzelf opsluit, maar contact laat maken met zijn omgeving. Vervolgens bevindt zich in het hart van de bol een cilindervorm die is verdeeld in kruisvormig geplaatste deelvormen, welke ook weer spiraalsgewijs oplopen. Er ontstaat een spanning tussen kruis- en  bolvorm, tussen vlak en spiraal, tussen horizontaal en verticaal, tussen licht en schaduw.

Deze spanning wordt opgevoerd door het centrum boven de bolvorm uit te laten groeien, tot dit de grens bereikt van wat de harmonie kan verdragen.

Coaching:


Polderen is het samen zoeken naar consensus. Evenwicht tussen, op het eerste gezicht, contrasterende belangen met het doel samen meer te realiseren dan elke afzonderlijke deelnemer aan dit proces zou kunnen bereiken.


Elke organisatie, elke relatie en individu kent interne tegenstellingen.

In conflictsituaties kan het verhelderend zijn

jezelf te verdiepen in de belangen van de ander. Door die mee te nemen in je eigen afwegingen en daarop je positie en gedrag aan te passen kun je op creatieve wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en ontwikkelen tot een harmonieus geheel. Het resultaat van deze benaderingswijze: geen conflictwinnaars en geen verliezers.

De enige die er persoonlijk baat bij heeft ben jezelf: jij hebt jouw situatie bewust in een voor jou gunstige richting gekanteld.


Copyright © All Rights Reserved